អាផាតមិន

អាផាតមិន, ផ្ទះល្វែងសំរាប់ជួល, ផ្ទះល្វែងសំរាប់លក់, សេវាកម្មផ្ទះល្វែងសំរាប់ជួល, ស្ទូឌីយោ

Sort By:  

Whole Apartment for Rent

ជួល
$10,000 - អាផាតមិន, Hotel

Beautiful new Apartment for rent at SiemReap. It take only 15mn from Angkor Wat temple and airport.
Translate »