លក់

ទិញផ្ទះ, ផ្ទះល្វែង, ផ្ទះសម្រាប់លក់, ការលក់អចលនវត្ថុ, ការលក់ផ្ទះល្វែង, ទិញផ្ទះ

Sort By:  

House for sell in Pursat town

លក់
$250,000 - House

Owner need money urgently. House is located in the most busiest place-in front of Pursat Central Market. It’s suitable for doing every…

More Details
2 Bedrooms 2 Bathrooms

Land for sale in Kaev Phos

Land for sale in Kaev Phos
លក់
$60 /SQM - Land

Address 地址 Phuim Rithy 1,Khum Keov Phos,Srok Steoung Hov, Kho Khong Tenure 土地使用权 Freehold 永久产权 Title Deed 产权性质 Hard title 硬产权 Total…

More Details
18700 sqm

ផ្ទះល្វែងលក់នៅជិតផ្សារសឡា/Flat House for Sale at Sorla

លក់
$180,000 - Flat

💰 តម្លៃលក់៖ $180,000 🛏 បន្ទប់គេង 4 | 🛁 បន្ទប់ទឹក 5 🆔 លេខសម្គាល់៖ 0001 ℹ ផ្ទះមានទីតាំងនៅជិតសាលារៀន ផ្សារ និងមនី្ទរពេទ្យ ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការរស់នៅ។ 💰 Price ៖ $180,000…

More Details
65.6 m2 4 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Garage

Shop House for sale

លក់
$175,000 - Commercial

Urgent shop house for sale with acceptable price is located at Tek Tla district, Phum Tropeng Chuck, Khan Sen sok. There are…

More Details
5 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Garage

Land for sale Tuek Chhu Rd

លក់
$150 /sqm - Commercial, Land

Sorry, this entry is only available in អង់គ្លេស (ស.រ.អ).
Translate »