ផ្ទះអាជីវកម្ម A កែង2ផ្ទះជាប់គ្នា  នៅមុខផ្សារទំនើប Eco Mall

  • photo_2023-03-17 13.56.24
  • photo_2023-03-17 13.56.22
  • photo_2023-03-17 13.56.20

Buy $1,150,000 - Houses, Shop House, Shophouse
375 sqm 8 Bedrooms 10 Bathrooms 4 Garages 1828 Views
 
 Add to Favorites
Print

ផ្ទះអាជីវកម្ម A កែង2ផ្ទះជាប់គ្នា  នៅមុខផ្សារទំនើប Eco Mall.

* ទីតាំងបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោ Polaris ផ្ទះមានចំណូល

-តម្លៃដាក់លក់មុខ៖ 1,500,000$

តម្លែលក់ពេល នេះ 1,150 ,000$

-ទំហំដី: 15m x 25m

-ទំហំផ្ទះ: 9.5m x 14m

-បន្ទប់គេង: 8 -បន្ទប់ទឹក: 10

-ចំណតឡាន: 4

-ទិស: លិច

Two Shophouse for sale in front of Eco Mall.

* Location Borey Peng Huoth Boeung Snor Polaris with income.

Selling price: $ 1,500,000

Current sale price $ 1,150,000

Land size: 15m x 25m

House size: 9.5m x 14m

– Bedrooms: 8 – Bathrooms: 10

– Parking: 4

Direction: West

Cambodia loan & Home loan