Real Estate Phnom Penh

Real Estate Phnom Penh - Real Estate Agents in Phnom Penh, Real estate agencies in Phnom Penh, Phnom Penh real estate.

Sort By:  

ផ្ទះល្វែងលក់នៅជិតផ្សារសឡា/Flat House for Sale at Sorla

Buy
$180,000 - Flat

💰 តម្លៃលក់៖ $180,000 🛏 បន្ទប់គេង 4 | 🛁 បន្ទប់ទឹក 5 🆔 លេខសម្គាល់៖ 0001 ℹ ផ្ទះមានទីតាំងនៅជិតសាលារៀន ផ្សារ និងមនី្ទរពេទ្យ ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការរស់នៅ។ 💰 Price ៖ $180,000…

More Details
65.6 m2 4 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Garage

Shop House for sale

Buy
$175,000 - Commercial

Urgent shop house for sale with acceptable price is located at Tek Tla district, Phum Tropeng Chuck, Khan Sen sok. There are…

More Details
5 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Garage

Condominium for sale & rent

Buy
$248,823 - Condominium

Condominium for Sale and Rent -Sale: 248823 USD -Rent: 1250 USD/month -Flat screen TV (50 inches) -Blu-ray & DVD player -Wi-Fi -Cable…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage

Condominium for Sale & Rent

Rent
$1,300 - Condominium

-The first tower condominium in Cambodia. -The best and secured location in BKK1 for high-class residences, surrounded by all kinds of facilities.…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

Condominium for sale & rent

Rent
$1,200 - Condominium

Condominium for Rnt $1200/month Or Condominium for Sale $ 238,823 Size: Net 46.3 ㎡ & Gross 54.08 ㎡ – 1 bedrooms –…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom